Bài thi IQ tuyển dụng sô 1

1.

Số nào có thể thay vào chỗ có dấu hỏi chấm?( Câu hỏi có 1 phương án đúng)

 

Chọn phương án Đúng.
2.

Số nào có thể thay vào chỗ có dấu hỏi chấm?( Câu hỏi có 1 phương án đúng)

Chọn phương án Đúng.
3.

Tìm số thích hợp có thể thay dấu hỏi chấm.

Chọn phương án Đúng.
4.

  

Tìm chữ cái có thể thay thế vào ô dấu hỏi chấm 

Chọn phương án Đúng.
5.

 

Tìm chữ cái có thể thay thế vào ô dấu hỏi chấm 

Chọn phương án Đúng.
6.

Tìm chữ cái có thể thay vào dấu chấm hỏi

Chọn phương án Đúng.
7.

Tìm chữ cái có thể thay vào ô có dấu hỏi chấm

Chọn phương án Đúng.
8.

Tìm số có thể điền vào ô trống trong hình dưới đây

Chọn phương án Đúng.
9.

Dãy ô số nào dưới đây có thể thay thế vào dãy ô trắng ở trên.

Chọn phương án Đúng.
10.

Tìm chữ cái có thể thay thế vào dấu hỏi chấm

Chọn phương án Đúng.
11.

Các đồng xu được thả vào một cái hộp với tốc độ 2 fit khối/giờ. Nếu một hộp rỗng có kích thước là dài 4 fit, rộng 4 fit và sâu 3 fit, sẽ mất bao lâu để đôt đầy chiếc hộp đó? 

Chọn phương án Đúng.