Bài Thi Cuối Kì 2

1.

Phần lớn ngân sách cho phần mềm trong các công ti lớn là để làm gì?

Chọn phương án Đúng.
2.

Mô hình ca sử dụng không cung cấp thông tin nào ?

Chọn phương án Đúng.
3.

Câu nào đúng khi nói về sơ đồ tuần tự ?

Chọn phương án Đúng.
4.

Vòng đời thông thường của một phần mềm bao gồm ?

Chọn phương án Đúng.
5.

Tài liệu đặc tả yêu cầu dựa theo chuẩn IEEE được sắp xếp theo thứ tự nào? Chọn câu trả lời đúng

Chọn phương án Đúng.
6.

Các đặc điểm cần có của một kiến trúc hệ thống là gì?

Chọn phương án Đúng.
7.

Mô hình phát triển phần mềm nào bao gồm các pha: Phân tích và xác định các yêu cầu, Thiết kế hệ thống và phần mềm, Cài đặt và kiểm thử đơn vị, Tích hợp và kiểm hệ thống, Vận hành và bảo trì; được thực hiện một cách tuần tự, kết thúc pha trước rồi mới được thực hiện pha tiếp theo?

Chọn phương án Đúng.
8.

Sprints của Scum thường kéo dài trong bao lâu?

Chọn phương án Đúng.
9.

Quản lí yêu cầu là gì?

Chọn phương án Đúng.
10.

Có mấy kiểu bảo trì phần mềm?

Chọn phương án Đúng.
11.

Độ phức tạp của các thành phần hệ thống phụ thuộc vào :

Chọn phương án Đúng.