Mạng máy tính: Đề ôn tập cuối kỳ số 1

1.

Độ dài tối đa cho phép khi sử dụng dây cáp mạng UTP là bao nhiêu mét? .

Chọn phương án Đúng.
2.

Có bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mạng gồm 88 máy tính, 10 Hub và 2 Repeater?

Chọn phương án Đúng.
3.

Dịch vụ nào cho phép người sử dụng từ một trạm làm việc của mình có thể đăng nhập vào một trạm ở xa qua mạng và có thể làm việc với hệ thống:

Chọn phương án Đúng.
4.

Phương thức nào mà trong đó cả hai bên đều có thể đồng thời gửi dữ liệu đi:

Chọn phương án Đúng.
5.

Trong mô hình TCP/IP thì giao thức IP nằm ở tầng:

Chọn phương án Đúng.
6.

Đơn vị đo thông lượng là: 

Chọn phương án Đúng.
7.

Dịch vụ mạng DNS dùng để

Chọn phương án Đúng.
8.

Một mạng con lớp C mượn 2 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là: 

Chọn phương án Đúng.
9.

Thiết bị mạng nào làm giảm bớt sự va chạm (collisions)? a. b. c. d.

Chọn phương án Đúng.
10.

Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28: 

Chọn phương án Đúng.
11.

Để kết nối trực tiếp hai máy tính với nhau ta có thể dùng:

Chọn phương án Đúng.